Rekisteriseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Buyon.fi, Runsorin puistokatu 6, 65380 Vaasa

2. Rekisterivastaava

Roman Ziharev puh: +358401271772

3. Rekisterin nimi

Buyon.fi:n asiakasrekisteri / Suomi.

4. Rekisterin virallinen käyttötarkoitus

Buyon.fi:n asiakasrekisterin käyttötarkoitus liittyy olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpitoon, kommunikaatioon asiakasyhteydenpidossa, markkinointiin ja muihin samankaltaisiin tarkoituksiin. Rekisterissä säilytettäviä tietoja käytetään Buyon.fi:n omiin suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas ei ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Buyonin asiakasrekisterissä säilytettäviä asiakkuuteen liittyviä tietoja ei luovuteta koskaan yrityksille, ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille. Buyon käsittelee asiakassuhteen aikana vastaanotettuja tietoja oman tuote- ja palvelutarjonnan kehittelyssä sekä tarjonnan räätälöimisessä. Buyonin tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja luonnollisesti ottaa huomioon asiakkaan erilaiset ostokäyttäytymiseen liittyvät tottumukset.

5. Tietosisältö:

Asiakasrekisterimme muodostuu useammasta erillisestä rekisteristä.

Rekisterien eri osa-alueet:


1. Yhteystiedot, jotka vastaanotetaan verkkokaupan tilauksien yhteydessä:
Tilauksen yhteydessä tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot. Pakollisia asiakastietoja ovat sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero.


2. Buyon.fi-verkkokaupan kanta-asiakastiedot:
Asiakasrekisteristä löytyy luonnollisesti ne tiedot, jotka on talletettu asiakkaan toimesta Buyon.fi:n rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymistietojen pakollisina kohtina ovat sukunimi, etunimet, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Muita vapaaehtoisia tietoja edustavat rekisteröintilomakkeen muut yhteystiedot sekä asiakkaan ilmoittamat mahdolliset lisätiedot.

3. Buyon.fi:n uutiskirjeeseen liittyvät tilaustiedot:
Asiakaan suorittaessa uutiskirjeen tilauksen pakollisena tietona on tilaajan sähköpostiosoite.

4. Tilausten käsittelyssä, toimittamisessa ja palauttamisessa tarvittavat perustiedot:
Tiedot Buyon.fi:n asiakastilauksista, toimituksista ja palautuksista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteristä löytyvät yhteystiedot yhdessä muiden asiakkuustietojen kanssa vastaanotetaan asiakassuhteen syntyessä ja tämän aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle ilmoittamista yksityiskohdista.

Asiakassuhde on katsottu alkaneeksi, kun asiakas vaihtoehtoisesti:

1) rekisteröi itsensä Buyon.fi:n kanta-asiakkaaksi verkkokaupassa

2) osallistuu Buyon.fi-verkkokaupassa olevaan kilpailuun tai mahdolliseen arvontaan

3) liittyy Buyon.fi-uutiskirjeen tilaajaksi tai

4) tilaa tuotteita Buyon.fi-verkkokaupasta

6. Rekisterin suojaus

Buyon.fi säilyttää asiakasrekisteriin liittyvää konekielistä aineistoa. Asiakastietoja sisältävän järjestelmä käyttö on sallittu ainoastaan erikseen sovituille työntekijöille. Myös asiakastietojen muutoksiin ovat oikeutettuja ainaostaan edellä mainittu käyttäjäryhmä. Edellä mainituilla käyttäjillä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat itse järjestelmän suhteen. Mahdollisten häiriötilanteiden osalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Verkkokauppa on HTTPS-suojattu.

HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) -yhteys on suojattu yhteys, jonka väärinkäytkset tai luvattomat seurannat ovat lähes mahdotonta. HTTPS - yhteydessä tieto kulkee salattuna, näin ollen esimerkiksi. käyttäjätunnukset tai salasanat eivät joudu vääriin käsiin. Buyon.fi-kauppapaikan HTTPS - yhteys on suojattu SSL-menetelmällä. Kyseisen tekniikan avulla pidämme huolen, ettei kukaan ulkopuolinenpysty lukemaan, muuttamaan tai häiritsemään verkkokauppapaikkamme ja asiakkaamme välissä esiintyvää tiedonsiirtoa.

Rekisteritietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Rekisteristämme löytyviä tietoja kerromme tai luovutamme ulkopuolisille henkilöille tai tahoille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden osalta, kuten asiakkaan henkilökohtaisesta pyynnöstä tai viranomaishenkilön lain puitteissa perustuvaan pyyntöön.

Rekisteritietojen luovuttaminen ulkomaille

Asiakasrekisteristämme löytyviä tietoja luovutetaan suoramarkkinoinnillisiin tarkoituksiin Suomen ulkopuolelle ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli pyytäjänä on ollut Buyon.fi-palvelusta vastaava Buyon Oy.

Lahjakortti